Kontakt

Wydawca: AWR Think & Make

Gazeta Warszawska Kulturalna
ul. Potocka 14
01-652 Warszawa
tel.: 690 090 676
kontakt@warszawska-kulturalna.pl