Wystawa Sztuka konserwacji – Konserwacja sztuki

Wystawa Sztuka konserwacji – Konserwacja sztuki. Dokonania konserwatorów z Zamku Królewskiego na Wawelu w ostatnim ćwierćwieczu

Wystawa prezentuje prace konserwatorów wawelskich realizowane w latach 1995–2018. Na przykładzie różnorodnych muzealiów – dzieł malarstwa, ceramiki, mebli, tkanin i zabytków rzemiosła, także pozyskanych podczas badań archeologicznych – widz może poznać tajniki sztuki konserwacji, jej metody, przebieg i rezultat.

 

Lico obrazu w świetle UV (fot. P. Frączek)
Lico obrazu po konserwacji (fot. J. Kietliński)

 

Dokumentacja towarzysząca obiektom ilustruje kolejne etapy konserwacji: od wstępnej oceny stanu zachowania, poprzez badania analityczne i różne działania związane z praktyką konserwatorską, aż do końcowego wyniku – odrestaurowanego dzieła. Zaprezentowane zostały także obiekty w trakcie konserwacji, odsłaniające kulisy postępowania konserwatorskiego. Dwudziestu pięciu pracom towarzyszą prezentacje multimedialne, oferujące pogłębioną charakterystykę szczególnie złożonych zabiegów.

Wśród eksponowanych muzealiów znalazły się dzieła światowej rangi, jak renesansowe tondo florenckie Madonna z Dzieciątkiem i aniołami przypisywane Sandro Botticellemu, XVI-wieczny obraz Chrystus błogosławiący dzieci pędzla Lucasa Cranacha starszego i płótno Vanitas Bartholomeusa Sprangera, flamandzkiego manierysty czynnego w Pradze. Spośród artystów polskich zaprezentowano prace Artura Grottgera i Stanisława Wyspiańskiego. Ozdobą wystawy jest wielkich rozmiarów XVIII-wieczna porcelanowa grupa figuralna Ukrzyżowanie Johanna Joachima Kaendlera, najwybitniejszego rzeźbiarza Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni. Realizacje pracowni konserwacji tkanin obrazują m.in. dwa arrasy z królewskiej kolekcji Zygmunta II Augusta, które po czasochłonnych pracach rekonstrukcyjnych odzyskały swój dawny blask.

Arras po konserwacji (fot. A. Stankiewicz)

Piecza nad dziełami sztuki i wysiłki podej­mowane na rzecz przywrócenia ich do stanu możliwie najbliższego pierwotnemu pozostają zazwyczaj w cie­niu i rzadko przedostają się do świadomości publicz­nej. Działania te decydują jednak o kondycji zbiorów muzealnych, stanowiąc jednocześnie integralną część dziejów poszczególnych obiektów. Współczesna praktyka konserwatorska wymaga spójnego połączenia talentu i umiejętności artystycznych z wiedzą i doświadczeniem. Kompetencje te są nieodzowne dla właściwego wykorzystania danych pozyskiwanych w toku zaawansowanych badań naukowych i specjalistycznych. Konserwatorzy wawelscy współpracują ściśle ze specjalistami różnych dziedzin, oferując przechowywanym na Zamku skarbom dziedzictwa narodowego najwyższy standard zabezpieczenia i opieki.

Wystawa czynna 24 IV – 16 IX 2018
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki 31-001 Kraków, Wawel 5
www.wawel.krakow.pl

 

 

 

Posted by wk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *