Ułatwienie dla czytelnika na „Koszykowej”

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, popularnie nazywana po prostu „Koszykową”, utworzyła elektroniczny, innowacyjny katalog książkowy.

Jest nim Baza Polskiego Rynku Wydawniczego LibriKo, umożliwiająca przeszukiwanie zasobów nie tylko według autorów, tytułów, czy wydawców, ale także według szczegółowej klasyfikacji dziedzin wiedzy. Katalog jest prezentowany corocznie podczas Warszawskich Targów Książki oraz Śląskich Targów Książki, a jego zasoby są ciągle rozszerzane. Rozmawiamy z dr Michałem Strąkiem, dyrektorem „Koszykowej”.

– Panie dyrektorze, na czym polega nowość katalogu?

– W roku 1918 nasza biblioteka otrzymała prawo do egzemplarza obowiązkowego i dzięki temu dysponujemy obecnie kompletnym, z punktu widzenia bieżącej produkcji wydawniczej, księgozbiorem.  Każdy pozyskiwany tą drogą egzemplarz jest opracowywany i wprowadzany do katalogu bibliotecznego. Obserwując sytuację na rynku książki, doszliśmy do wniosku, że brakuje ciągle pełnej i bieżącej informacji o nowościach wydawniczych. Po odpowiednim przekształceniu naszego katalogu możemy wypełnić tę lukę. Zaletą naszego katalogu, podobnie jak większości katalogów bibliotecznych, jest to,  iż umożliwia on przeszukiwanie zasobów nie tylko według autorów, tytułów, czy wydawców, ale także według szczegółowej klasyfikacji dziedzin wiedzy. Klasyfikacja przedmiotowa, bo o niej tu mówię, pozwala śledzić rynek książki z punktów widzenia bliskich kupującym.

– Co sprawiło, że podjęliście prace nad Katalogiem?

– Zadecydowały o tym dwa powody. Pierwszy to przekonanie, że nasza Biblioteka może poszerzyć swoje funkcje o takie nowe zadanie, bo przecież nie każda placówka dysponuje tego rodzaju możliwościami`. Chcemy także w ten sposób podziękować wszystkim wydawcom za ofiarne przekazywanie nam swoich nowości. Drugim powodem jest brak w Polsce dobrego systemu informowania o nowościach książkowych. Pogorszenie nastąpiło po roku 1989, kiedy to pojawiło się coraz więcej wydawców i tytułów książek, przy malejących nakładach oraz coraz słabszej sieci księgarń. To wszystko powoduje, że znacznie trudniej jest niż w okresie PRL śledzić rynek wydawniczy pod kątem konkretnych zainteresowań oraz docierać do poszczególnych tytułów. Świadomość tych faktów sprawiła, że kilka lat temu przystąpiliśmy do pracy nad budową katalogu LibriKo, który oficjalnie zadebiutował podczas Targów Książki Historycznej w roku 2015, a w maju roku kolejnego, na znacznie większą skalę, bo ogólnopolską i międzynarodową,  na Warszawskich Targach Książki.

– Czy obecna wersja Katalogu jest wersją ostateczną?

– Jeszcze nie, gdyż stworzyliśmy go i nadal rozwijamy w oparciu o egzemplarze obowiązkowe przesyłane nam przez oficyny wydawnicze. Niestety, niektóre z nich trafiają do nas z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Na skutek tego zbiory naszej Biblioteki są wysoko cenione ze względu na kompletność, a niżej ze względu na aktualność.  Bliska stanu docelowego jest strona techniczna. Dążymy oczywiście do jak największej aktualności, ale bez pomocy wydawców możemy mieć z tym trudności. W każdym razie Katalog prężnie się rozwija wzbogacając się w skali rocznej o około 27 tys. nowych rekordów. Na obecną chwilę Baza Polskiego Rynku Wydawniczego LibriKo zawiera498 tys. 615 tytułów.

– Na jakiego rodzaju pomoc liczycie?

– Liczymy na to, że wydawcy będą szybciej przesyłać nam egzemplarze obowiązkowe, co pozwoli na ścisłą aktualizację zawartych w bazie danych. Liczymy również, iż bazą zainteresują się mass media, które upowszechnią informacje o naszym przedsięwzięciu, co sprawi, że wielu użytkowników zechce korzystać z naszego Katalogu. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej www.koszykowa.pl oraz pod linkiem http://www.libriko.pl

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: PK

Posted by wk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *