Tomik poezji

Opublikuj swój wiersz w Tomiku „Życie wierszem pisane”!

Drodzy Państwo!

Po namowach wielu naszych Czytelników, konsultacjach oraz rozmowach pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom oraz sugestiom które dostaliśmy właśnie od Was – naszej ciągłej inspiracji.

W związku z tym, że wiele osób pisze przepiękne wiersze, które powinny ujrzeć światło dzienne, jednakże w obliczu trudności na rynku wydawniczym są one skazane na wieczne przebywanie w domowej szufladzie, chcemy ułatwić wszystkim wspaniałym Autorom opublikowanie swoich prac w zbiorowym tomiku wierszy, który zostanie wydany w październiku 2018 roku. Chcielibyśmy umożliwić wszystkim zainteresowanym publikację w przygotowywanym – wspólnym tomie pt. „Życie wierszem pisane”.

Każdy Autor, który zdecyduje się na opublikowanie swojej twórczości w niniejszym zbiorze otrzyma dwa egzemplarze autorskie całego tomu wierszy (wysłane pocztą) wraz ze specjalnym listem potwierdzającym publikację. Ponadto gwarantujemy niezwykłą satysfakcję płynącą z ujrzenia swojej poezji wydrukowanej w tomie, a także idącą za tym możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Co zrobić aby opublikować swój wiersz w tomiku „Życie wierszem pisane”?

Wystarczy wysłać swój wiersz na adres kontakt@warszawska-kulturalna.pl do dnia 15 maja 2018 (włącznie).

Po tym terminie specjalna kapituła osób związanych z kulturą, sztuką i literaturą wybierze najlepsze przesłane wiersze, które będą mogły zostać opublikowane. Potwierdzenie przyjęcia do publikacji otrzymacie Państwo do 22 maja włącznie.

Później nastąpi skład i korekta – po której każdy z Autorów otrzyma do akceptacji ostateczne łamanie swojego wiersza. Następnym etapem będzie wydruk tomiku „Życie wierszem pisane”.

Najdalej w październiku każdy Autor otrzyma dwa egzemplarze autorskie. Reszta z nich trafi do sprzedaży oraz do dystrybucji wśród bibliotek publicznych.

Jak publikujemy?

Tomik będzie opublikowany na zasadzie self-publishingu współfinansowanego także ze środków naszego wydawnictwa. Co to oznacza? Wydawnictwo pokrywa część kosztów związanych z wydrukiem zbioru wierszy. Część kosztów pokrywają zaś Autorzy, którzy tym samym partycypują w kosztach publikacji. Koszt opublikowania wiersza w tomie to 150 zł brutto, które płatne jest dopiero po zakwalifikowaniu tekstu przez kapitułę do druku. W ramach tej opłaty każdy Autor otrzymuje: możliwość publikacji swoich wierszy w tomiku „Życie wierszem pisane” – publikacji będzie nadany nr ISBN a każda osoba publikująca w niej będzie wskazana jako współautor; ponadto publikacja będzie obejmowała skład, łamanie, korektę oraz graficzne opracowanie tomu; dodatkowo każdy autor otrzyma dwa egzemplarze autorskie (wysłane kurierem pod wskazany adres) wraz z listem zaświadczającym o publikacji; dodatkowo każdy Autor otrzyma możliwość zakupu dodatkowych egzemplarzy tomu na bardzo preferencyjnych warunkach.

Dlaczego self-publishing?

Taka forma publikacji pozwala nam na zwiększenie jakości publikacji – papieru, na którym wiersze będą wydrukowane (będzie to papier premium, błyszcząca miękka okładka), zwiększenie ilości egzemplarzy, a także zaopatrzenie wybranych bibliotek w darmowe egzemplarze. Nasze wydawnictwo współfinansować będzie wydanie tej publikacji, natomiast środki pochodzące z self-publishingu pozwolą na znaczne zwiększenie jakości tomiku oraz ilości jego egzemplarzy.

Dlaczego warto?

Chcemy uwolnić twórczość, zainteresować ludzi wierszami pisanymi przez innych – zwykłych ludzi. Każdy z Autorów nosi w sobie jakąś tajemnicę, niezwykłą magię władania słowem. Chcielibyśmy, aby mogła ona znaleźć uwolnienie w publikacji, która trafi następnie do osób zainteresowanych poezją. Dbając o najwyższą jakość tomu – komisja wybierze jak najlepsze z nich. Publikacja w „Życie wierszem pisane” to niepowtarzalna okazja aby pokazać się szerszemu odbiorcy, zainteresować swoją twórczością. Żywimy głębokie przekonanie, że dla wielu osób będzie to nie tylko możliwość jednorazowego opublikowania swojej twórczości, ale także zaistnienie w świadomości czytelników, a może nawet początek kariery literackiej.

Zapraszamy do przesyłania swoich wierszy do 15 maja 2018 wyłącznie na adres mailowy:
kontakt@warszawska-kulturalna.pl

Pod tym adresem również z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Zapraszamy!