Renata Lichańska – Mleczko „Nieme”

„Prezentowane na wystawie pt: ,,Nieme” obrazy to wybrany, niewielki  fragment z mojej twórczości malarskiej.

Renata Lichańska – Mleczko

„Nieme”

Galeria 022 

Dom Artysty Plastyka w Warszawie, ul. Mazowiecka 11a

Wernisaż 15.10.2018r.,  godz. 17.00

Wystawa w dniach 15.10 – 04.11.2018r

Obszar obserwacji, jaki objęłam w tym temacie, to malarska notacja o przestrzeni, stanowiącej milczące medium. Wchłonięte w moją pamięć obrazy ze świata natury, krajobrazu, powietrza i architektury to ślady egzystencji człowieka. Zapamiętane fragmenty w połączeniu z doświadczeniami własnymi i obudzonymi emocjami, ich wzajemne relacje to wartości, które najbardziej wpływają na moją twórczość. W swoim malarstwie często ukazuję dwoisty charakter miejsc poprzez wiele niedopowiedzeń, stanowiących element scalający przestrzeń, w której poruszam się. Nie narzucając niczego i będąc jednocześnie zaprzeczeniem pustosłowia, wpływają na zmysły, rozum i serce.

W obecnej wystawie zapraszam do refleksji, chwili skupienia i oderwania na chwilę od codziennego zabiegania i uciążliwego hałasu wokół nas.”

Renata Lichańska – Mleczko

Patronat Honorowy:  Starostwo Oświęcimskie

Patronat medialny: Kronika Beskidzka, Kęczanin – Pismo Ziemi Kęckiej, Artinfo

Renata Lichańska-Mleczko

Urodzona i zamieszkała w Kętach (woj. małopolskie), gdzie od bardzo wczesnego dzieciństwa rozwijała swój talent pod okiem najbliższych członków rodziny. Wykonywane przez nich ręcznie przedmioty sztuki użytkowej tworzyły atmosferę artystyczną w której pani Renata spędziła dzieciństwo.

Piękno podbeskidzkiej okolicy, pobliskich gór, lasów i rzeki Soły, niemalże od urodzenia miały wpływ na kształtowanie jej wrażliwości artystycznej. Pierwsi nauczyciele i wychowawcy, szkolne kółka plastyczne, uczestnictwo w konkursach plastycznych, wyjazdach szkolnych do galerii krakowskich sprawiły, iż zapragnęła, by malarstwo nie tylko było jej pasją, lecz także zawodem.

W 1977 r. rozpoczęła naukę w pięcioletnim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych (PLSP) im. Juliana Fałata w stolicy Podbeskidzia, Bielsku-Białej. W tych latach PLSP było ważnym i jedynym ośrodkiem artystycznym Podbeskidzia, o czym świadczy fakt, iż mieściło się w zamku książąt Sułkowskich. Już podczas nauki w szkole wyróżniała się swoją aktywnością malarską. Pani Renata po wstępnym egzaminie została przyjęta do klasy o profilu ,,Wystawiennictwo” prowadzonej przez mgr. Irenę Molik.

W 1982 r. ukończyła PLSP, w którym zdała maturę i zrealizowała dyplom plastyczny z wyróżnieniem, uzyskując tytuł Technika Sztuk Plastycznych.

Wkraczała w dojrzałą twórczość w trudnych czasach politycznych z doświadczeniami ograniczeń życia codziennego, co nie pozostało bez odbicia na jej reagowaniu i wrażliwości na sprawy społeczne w aspekcie twórczości artystycznej.

Pryzmat zburzonego spokoju stanem wojennym, niepokojąca sytuacja w sferze kultury i sztuki miasta, z którym związana była przez pięć lat nauki i wielorakie inicjatywy plastyczne, spowodowały, że odizolowała się na dłuższy czas. Zadecydowała o indywidualnej drodze dalszej edukacji z pełną świadomością swojego przeznaczenia.

Korekty malarskie udzielali jej: artysta malarz Alfred Biedrawa, dyr. Bronisław Leszczyński, w późniejszym czasie: dr Ernest Zawada, artysta malarz Tadeusz Król, dr sztuki Krzysztof Dadak i prof. Ryszard Hunger.

Podjęła pracę w Zakładach Metali Lekkich ,,Kęty” w Kętach. Pracowała jako retuszer wklęsłodrukowy w Pracowni Fotografii, a w późniejszym czasie prowadziła 1 Gabinet Metodyczny w Dziale Szkolenia, wykonując liczne prace plastyczne i reklamowe, do bieżących celów szkoleniowych.

Brak satysfakcji z tego rodzaju zaangażowania zadecydowało o przyjęciu propozycji kilkuletniej współpracy z galeriami w Łodzi.

Przez sześć lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Plastyków z Bielska-Białej. Brała udział w plenerach i spotkaniach Towarzystwa Miłośników Kęt, Stowarzyszenia Sympatyków Podlesia, plenerach Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa w Kwidzynie i w międzynarodowych plenerach Gardens.

Od dziesięciu lat należy do Stowarzyszenia Twórców Małopolski Zachodniej w Kętach.

Możliwość działalności zgodnie z osobistą ścieżką rozwoju artystycznego stała się na tyle ważna dla artystki iż zrezygnowała z dotychczasowej pracy zawodowej na rzecz własnej twórczości malarskiej.

W 2010 r. rekomendowana przez mgr. Edytę Lego z okręgu ZPAP Bielsko-Biała i przewodniczącą Okręgu ZPAP Raciborsko-Rybnickiego mgr. Grażynę Zarzecką-Czech została członkiem ZPAP w Warszawie.

Od 2011 r. należy do Sekcji Malarstwa Okręgu Warszawskiego. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym. Zapraszana jest na wiele wydarzeń artystycznych, uczestniczy w sympozjach międzynarodowych, plenerach malarskich i happeningach artystycznych. Obecnie oprócz malarstwa zajmuje się rysunkiem, ilustracją książkową, aranżowaniem wystaw oraz nadzorem artystycznym. Ponadto nadal czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Małopolski i Śląska. Wielokrotnie brała udział w akcjach charytatywnych, z których dochód przeznaczany był na pomoc potrzebującym zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

W swoich pracach posługuje się własnym i charakterystycznym językiem malarskim, który wciąż poszerza o kolejne środki wyrazu. Drobne i precyzyjne pociągnięcia farby olejnej na płótnie, widoczna fascynacja czystością techniki akwarelowej, przewaga kolorystyki zimnej, świadome operowanie planami i światłem świadczą o jej kunszcie malarskim wypracowanym podczas bardzo osobistej ścieżki rozwoju. Delikatne przejścia pomiędzy poszczególnymi barwami i stopniami nasycenia kolorów sprawiają iż odbiorca jej obrazów odczuwa potrzebę głębokiej refleksji nad otaczającą rzeczywistością.

Artystka prowadzi działalność w zakresie: olejne i akrylowe malarstwo sztalugowe, pastele olejne i suche, rysunek, ilustracja książkowa, działania plenerowo – przestrzenne.

Obiekty wystawiennicze, kompozycje na szkle, kolaże i monotypie są dopełnieniem jej szerokiej działalności artystycznej i profesjonalizmu. Prace malarskie eksponowała na wystawach w Polsce i poza jej granicami m.in. na Litwie, w Syrii, we Włoszech, Egipcie, Anglii. Obrazy Renaty Lichańskiej-Mleczko znajdują się w instytucjach państwowych i w

prywatnych kolekcjach między innymi: – Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Muzeum im. Kłosińskiego w Kętach, DK Bielsko- Biała, w kościołach i klasztorach w Polsce i za granicą, u prywatnych kolekcjonerów: w Ełku, Głogowie, Wrocławiu, Kwidzynie, Łodzi, Warszawie i wielu innych miejscach. Aktualnie obrazy ma eksponowane: Galeria Tadeo-Art w Bielsku-Białej, Galeria ,,Amadeus” w Katowicach, Galeria ,,Pasja” Kęty, oraz Feeby.pl – Zielona Góra.

Posted by wk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *