Bardzo ETNO warszawskie spotkania z kulturą tradycyjną

Bardzo ETNO to projekt skupiający wokół siebie miłośników kultury tradycyjnej. Spotkania z ludźmi, dla których kultura ludowa stała się nie tylko pasją, ale celem i sensem życia, muzyką i tradycją, będą odbywać się w każdą wakacyjną środę, począwszy od 15 lipca, w klubie muzycznym Bardzo Bardzo.

„Pamiętaj o swoich korzeniach, ale spraw, by żyły w czasach obecnych” – słowa Burninga Speara doskonale oddają cele i motywacje miłośników folkloru. Fascynacja kulturą tradycyjną przejawia się w wielu dyscyplinach: od muzyki, tańca, architektury, poprzez sztuki użytkowe, artystyczne, po obrzędy, przekazy mitologiczne i ludową kosmologię. O jej różnych przejawach, a także realizacji oddolnych działań, będziemy rozmawiać z osobami, dla których kultura ludowa stała się nie tylko pasją, ale celem i sensem życia. Spotkaniom będą towarzyszyć występy muzyczne uznanych grup etno-folkowych, warsztaty i potańcówki.

Projekt Bardzo ETNO to cykl sześciu spotkań, odbywających się w środowe wieczory, począwszy od 15 lipca. Wydarzenia będą miały miejsce w warszawskim klubie muzycznym Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11. Każde z wydarzeń rozpoczyna się o godzinie 20:00 od godzinnej rozmowy zaproszonych gości. Około godziny 21:00 planowane są koncerty, a po nich zapraszamy na folkowe jam session. Organizatorem spotkań jest Fundacja Bardzo Bardzo. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każde spotkanie poprowadzi Maciej Szajkowski – wybitny twórca, animator kultury, założyciel zespołów muzycznych – Kapela ze Wsi Warszawa, R. U. T. A., Lelek, muzyk m.in. Village Kollektiv czy Masala Sound System.

fot. Materiały organizatora

Ideą projektu Bardzo ETNO jest uczestnictwo w kulturze ludowej jak najszerszego grona zainteresowanych, ponad podziałami instytucjonalnymi i ideologicznymi oraz poszerzanie grona odbiorców, uczestników i integrowanie środowisk, nieraz zatomizowanych, nie wiedzących o sobie lub zantagonizowanych. W tym celu zapraszamy do udziału ludzi tworzących w różnych klimatach – zarówno tych podchodzących do kultury polskiej jak najwierniej, z purystyczną pryncypialnością, jak i osoby inspirujące się tradycją w celu tworzenia nowych zjawisk i dzieł. W tym przedsięwzięciu skupiamy się na przygotowaniu oferty dla wszystkich osób, które zainteresowane są poszerzeniem swojej wiedzy o tematy związane z historią zjawisk określanych jako „Kultura Ludowa”, jej obecnymi problemami i wyzwaniami oraz kierunkami rozwoju proponowanymi przez samych twórców.

Każda dyskusja prowadzona w ramach spotkań będzie przystosowana do udziału osób niepełnosprawnych – każde  pomieszczenie klubu Bardzo bardzo jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a każda rozmowa z gośćmi będzie tłumaczona na język migowy przez profesjonalnego tłumacza symultanicznego.

Harmonogram:
15.07: Fenomen Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Koncert: męska grupa śpiewacza Carniacy z Kurpiów
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu to fenomen w skali Polski, Europy i Świata. Jest to jedyna taka impreza, dedykowana kulturom ludowym i muzyce tradycyjnej, ukazująca jej wszelkie regionalne odmiany i artystów funkcjonujących w naturalnych interiorach, gdzie dziedziczy się pokoleniowo własną tradycję w kontekście tożsamościowym. Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia związane z historią i przyszłością festiwalu.
Goście/prelegenci:
• Stanisław Jaskułka – wybitny aktor teatralny i filmowy, od prawie pięćdziesięciu lat konferansjer Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, jak i wielu imprez i przeglądów związanych z muzyką ludową czy folkową.
• Maria Baliszewska – etnomuzykolog, dziennikarka, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994). Jurorka Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Współtwórczyni Festiwalu „Nowa Tradycja”. W Polskim Radiu pracuje od 1973 roku, zaczynając w Redakcji Muzyki Ludowej.
• Koncert – laureaci nagrody Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w kategorii „Mistrz i Uczeń” 2004 – Carniacy z Kurpiów.

22.07: Historia Ruchu domu tańca w Polsce
Koncert: Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński
Głównym założeniem powstałego w 1995 roku w Warszawie Domu Tańca jest poznawanie, dokumentacja i upowszechnianie muzyki, tańca i śpiewu in crudo. Nasi rozmówcy są założycielami Stowarzyszenia „Dom Tańca”, z którymi porozmawiamy na temat genezy powstania Ruchu Domu Tańca oraz kierunku w którym ich idea zmierza, bądź powinna zmierzać.
Goście/prelegenci:
• Remigiusz Mazur-Hanaj – etnograf, animator i dokumentator tradycyjnej kultury etnomuzycznej, pomysłodawca, konsultant i realizator inicjatyw edukacyjnych w tej dziedzinie.
• Piotr Zgorzelski – basista i tancerz w kapeli Janusz Prusinowski Trio. Z wykształcenia etnolog i antropolog kultury, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
• Koncert – Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński

29.07: Wiejskie kluby tańca – fenomen inicjowania zabaw z muzyką ludową na
terenie Radomszczyzny
Koncert: Kapela Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia + Jan Emil Młynarski
Misją Wiejskich Klubów Tańca jest zaszczepienie na polskiej prowincji dawnych praktyk związanych z ludowymi zabawami przy muzyce tradycyjnej, a dzięki temu pielęgnowanie dawnej kultury oraz budowanie wspólnoty. Ważne jest również przywracanie znaczenia muzyce źródeł w jej naturalnym kontekście.
Goście/prelegenci:
• Czesław Pióro – współinicjator Radomskiej Inicjatywy Oberkowej, animator kultury
• Zdzisław Kwapiński – z zawodu krawiec. Wybitny muzyk ludowy założyciel Kapeli Zdzisława Kwapińskiego.
• Koncert – Kapela Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia + Jan Emil Młynarski

5.08: Dokumentacja i działalność etnograficzna Małgorzaty i Andrzeja Bieńkowskich
Koncert: Kapela Mateusza Niwińskiego z Mistrzami
Fundacja „Muzyka Odnaleziona”, prowadzona przez Małgorzatę i Andrzeja Bieńkowskich, zajmuje się archiwizowaniem i udostępnianiem zbiorów związanych z muzyką tradycyjną, będących w depozycie fundacji. Na depozyt składają się taśmy audio i wideo, fotografie z nagrań terenowych oraz zdjęcia archiwalne, zbierane po wsiach. Obok ogromnych zbiorów własnych „Muzyka Odnaleziona” deponuje zbiory innych badaczy, zbieraczy folkloru, głównie w postaci kopii cyfrowych. Założenie fundacji poprzedziły wieloletnie badania i dokumentowanie tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski, potem także terenów na wschód od polskich granic – Ukrainy i Białorusi. W 2007 roku powstało wydawnictwo, które publikuje zbiory (nagrania, zdjęcia) w postaci w postaci książeczek z płytami CD.
Goście/prelegenci:
• Prof. Andrzej Bieńkowski – malarz, fotograf i etnograf, w trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził imponujące prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, video oraz zdjęć z Polski i Ukrainy. Autor książek „Ostatni wiejscy muzykanci — ludzie, obyczaje, muzyka”, „Sprzedana muzyka”. Laureat nagrody im. Oskara Kolberga.
• Małgorzata Bieńkowska – współzałożycielka (obok Andrzeja Bieńkowskiego) fundacji zajmującej się dokumentowaniem tradycyjnej muzyki wiejskiej z obszaru Polski, Ukrainy, Białorusi.
• Koncert – Kapela Mateusza Niwińskiego z Mistrzami

19.08: Chutor Gorajec – Folkowisko i Festiwal „Z Wiejskiego Podwórza”
Koncert: Czeremszyna
Społeczne, oddolne inicjatywy w tworzeniu świadomości regionu, pochodzenia i tożsamości. W ostatniej dekadzie obserwujemy aktywizację lokalnych środowisk podkreślających walory własnych regionów, swoją historię i specyfikę kulturalną. Jednymi z najważniejszych inicjatyw tego typu jest działalność Chutoru Gorajec, Stowarzyszenia Folkowisko i zespołu Czeremszyna – organizatorów między innymi Festiwalu „Z Wiejskiego podwórza”.
Goście/prelegenci:
• Marcin Piotrowski – historyk-archiwista i ukrainoznawca, z pasji animator kultury. Twórca Chutoru Gorajec i Festiwalu Folkowisko.
• Barbara Kuzub-Samosiuk – założycielka i liderka zespołu „Czeremszyna”, organizatorka festiwalu „Z wiejskiego Podwórza”
• Koncert – Czeremszyna

26.08: Historia Radiowego Centrum Kultury Ludowej
Koncert: Zespół Tęgie Chłopy

RCKL jest jednostką organizacyjną Polskiego Radia, powstałą w 1994 roku, której główną rolą jest informowanie o wydarzeniach z szeroko pojętej kultury ludowej z Polski i świata. Oprócz cyklicznych audycji emitowanych na antenach Polskiego Radia, Centrum zajmuje się dokumentacją (badania terenowe), archiwizacją i popularyzacją (m. in. seria wydawnicza płyt „Muzyka Źródeł”) kultury tradycyjnej.

Goście/prelegenci:
• Piotr Kędziorek – etnograf, od początku swej działalności zawodowej związany z Radiowym Centrum Kultury Ludowej, autor audycji o polskiej kulturze ludowej, o kulturach świata, popularyzuje antropologiczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.
• Maria Baliszewska – etnomuzykolog, dziennikarka, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994). Jurorka Festiwalu w Kazimierzu. Współtwórczyni Festiwalu „Nowa Tradycja”. W Polskim Radiu pracuje od 1973 roku, zaczynając w Redakcji Muzyki Ludowej.
• Koncert – Zespół Tęgie Chłopy

Posted by wk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *